Kyani Care Bağlılık Primi

KYÄNI CARE BAĞLILIK PRİMİ

GİRİŞ

Kyäni Müşterilerini şirketimize olan bağlılıklarından dolayı ödüllendirmek için geliştirilen ve sektörde bir ilk olan, “Kyäni Care” adını verdiğimiz bağlılık primi programını duyurmaktan dolayı son derece gururluyuz.

Bağımsız Kyäni Müşterisi olarak kayıt edildikten sonra, bir Kyäni Care hesabı adınıza otomatik olarak oluşturulmakta ve açılmaktadır. Bu hesabı istediğiniz her an BackOffice’inizde inceleyebilirsiniz. İlgili ürüne ve pazara bağlı olarak, Kyäni ürünleri için bir hacim belirlenir ve buna Kyäni Hacmi veya kısaca KV denir. Yapacağınız alımlara bağlı olarak, hesabınızdaki KV tutarı artacak ve mentor ağacındaki dereceniz de yükselecektir.  Kyäni Care programının tüm şart ve koşullarını yerine getirdiğiniz zaman, birikmiş KV tutarını paraya dönüştürebilir ve ödeme almaya başlayabilirsiniz. Siz Kyäni İşinize odaklanırken, programın idaresi ve takibi için gereken her türlü işlemi Kyäni yapmaktadır.

Bu programa ne kadar uzun süre katılır ve iş hacminizi ne kadar çok artırırsanız, bağlılığınız o kadar daha çok ödüllendirilecektir.

GENEL BAKIŞ

Müşteriler kendi siparişleri ve organizasyonlarında verilen sipariş ölçüsünde KV biriktirecektir. Bir Müşteri veya Perakende Müşterinin verdiği her siparişte, Müşteri sipariş üzerinden %15 oranında KV kazanmaktadır.

Ayrıca, Müşteriler kendi altlarındaki herhangi bir Müşterinin KV tutarının bir yüzdesini de kazanabilir. Söz konusu yüzde kendi sıralaması ve sipariş veren Müşteri ile arasındaki diğer Müşterilerin sıralamasına bağlıdır. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

kyani

Örnek: KV, tablonun en altından başlayarak yukarı doğru dağıtılmaktadır.

kyani-urun-kazanclari

Kyäni faal durumda olan tüm Müşterilere birikmiş Kyäni Care KV bakiyesinin yüzde onu kadar ilave primi de her yıl Ocak ayında vermektedir.

Kyäni Care programının başlatılmasıyla, Müşteriler KV tutarlarını Kyäni Care hesaplarında biriktirmeye başlar. Müşteri Sözleşmesini imzaladıkları ve bu sözleşme Kyäni tarafından kabul edildiği zaman, yeni müşteriler için hesap açılır. Faal durumda olan bir Müşteri, aşağıda belirtilen koşullara tabii olmak şartıyla, beş yıl boyunca birikim yaptıktan sonra Kyäni Care hesabında biriken KV’ler için ödeme talep etme hakkına sahip olur. Bir Müşteri ayrıca KV bakiyesi için ödeme kabul etmeden önce daha fazla KV biriktirmeyi de seçebilir.

Ödemeler, ilgili Müşteri tarafından biriktirilen KV tutarına bağlıdır. Bir Müşteri Kyäni Care hesabından ödeme yapılmasını seçtikten sonra, her bir 100 KV 1,00 ABD Dolarına dönüştürülür. Müşterinin ödeme yapılmasını istediği tarihte ABD Doları cinsinden hesaplanan toplam tutar altmış eşit aylık taksit halinde ödenir. Kyäni Care programı çerçevesinde yapılan ödemeler, Kyäni tarafından belirlenen bir günde, ayda bir kez yapılmaktadır. Eğer ilgili Seçim Formu Kyäni’ye ulaştığında ödeme tarihi geçmiş ise, Müşteri ilk ödemesi için bir sonraki ayı beklemek durumunda kalacaktır.

PROGRAMIN ŞART VE KOŞULLARI

 1. Tanımlar: Kyäni Care programı açısından aşağıda yazılı terimler ve tanımlar geçerli olacaktır:
 2. Genel Uygunluk Şartları: Bu program açısından bir Müşterinin uygun olması için, birbirini izleyen en az beş yıl boyunca faal olması gerekmektedir. Ayrıca, Müşteri gerçek şahıs ise, en az 60 yaşında olmalıdır. Müşteri Ticari İşletme ise, en az altmış yaşında olan bir Ana İrtibat Yetkilisi belirlemelidir.
 3. “Birbirini izleyen yıllar” herhangi bir kesinti olmaksızın birbiri ardına gelen yıllar demektir.
 4. “Program Yılı” bir takvim yılına karşılık gelir ve birinci Program Yılı 1 Ocak 2014 tarihinde başlamıştır.
 5. “Başlama Tarihi” bir Müşterinin Bağımsız Kyäni Müşterisi olarak kayıt olduğu tarihi ifade eder.
 6. “Faal Durumdaki Müşteri” Başlama Tarihinden itibaren, her yıl en az dokuz ay boyunca hesabında minimum 100QV tutarında işlem gerçekleşen Müşteri demektir. Bu program başlamadan önce Müşteri olan kişiler için programa Başlama Tarihi 1 Ocak 2014 olarak kabul edilecektir. Ayrıca, Müşterinin uygun durumda olduğunun kabul edilmesi için Kyäni Müşteri Sözleşmesini ve ayrıca Kyäni Politika ve Prosedürlerini ihlal etmemiş olması gerekmektedir.
 7. “Program” Kyäni Care Bağlılık Prim Programını ifade eder.
 8. “Ticari İşletme” resmi olarak kurulmuş veya bulunduğu yargı dairesinde şirket olarak kabul edilen kuruluşu ifade eder. Sınırlı Sorumlu Şirket (LLC), Limited Şirket (LC), Sınırlı Sorumlu Ortaklık (LLP), Sınırlı Ortaklık (LP), Şirket, Anonim Şirket veya İşletme Tröstü birer Ticari İşletme olup, tamamı bunlarla sınırlı değildir.
 9. “Ana İrtibat Yetkilisi” Ticari İşletmenin yöneticisi, yönetim kurulu üyesi veya sahibi olup, söz konusu programa katılabilmesi için Ticari İşletme tarafından belirlenen kişiyi ifade eder. Ana İrtibat Yetkilisinin yukarıda Genel Uygunluk Şartlarında açıklanan yaş koşuluna uygun olması gerekir. Asgari beş yıl ve faal durumda olma şartları için ise, Ticari İşletmeye bakılır.
 10. “KV”, Kyäni’nin tek ve mutlak takdir yetkisiyle zaman zaman belirlediği bazı ürünler üzerinden biriken Kyäni Hacmini ifade eder. Müşteriler kendi alımları ve perakende müşterilerinin alımları karşılığında %15 KV kazanır. Ayrıca, Müşteriler kendi altlarındaki Müşterilerin yapacağı alımlardan da yukarıda açıklandığı gibi kendi sıralamasına göre KV yüzdesine hak kazanır ve ödeme yapılır.
 11. “Dönüştürme Oranı” KV tutarının Müşterinin KV bakiyesini çekmeye karar verdiği tarihte paraya dönüştürüldüğü oranı ifade eder. Bir Müşteri Kyäni Care programı dâhilinde kendisine ödeme yapılmasını istediği an, hesabındaki her bir 100KV 1,00 ABD Dolarına dönüştürülür.
 12. Yıllık Prim İlavesi: Şirkete karşı süregelen bağlılığınız olan şükranlarımızın bir ifadesi olarak, Kyäni Uygun Nitelikli Müşterilerin faal hesaplarında birikmiş olan KV tutarını her yıl Ocak ayında yüzde on oranında artırmaktadır.
 13. Devir Yasağı: Kyäni Care hesabı her Müşteriye özeldir ve satılması, temlik edilmesi veya başka bir yolla devredilmesi mümkün değildir. Bir Müşteri hesabının satılması veya başka bir yolla yeni bir kişiye devredilmesi halinde, KV bakiyesi iptal olur ve hesaptan silinir. Bu durumda Müşteri satış veya devir tarihi itibariyle yeni ve ayrı bir Kyäni Care hesabına sıfır KV bakiyesi ile başlayacaktır.
 14. Ticari İşletme Ana İrtibat Yetkilisi: Eğer Müşteri bir ticari işletme ise, bu İşletmenin yöneticisi, yönetim kurulu üyesi veya sahibi konumundaki bir şahıs Kyäni Care Ana İrtibat Yetkilisi olarak atanmalıdır. Bu Müşterinin KV ödemesine hak kazanması için, Ana İrtibat Yetkilisinin Genel Uygunluk Kriterlerinde yazılı yaş kuralına uygun olması gerekmektedir. Sadece bir tane Ana İrtibat Yetkilisi atanabilir ve bu atama Ticari İşletme Müşterisi için sadece bir defa yapılabilir. Eğer bir Ana İrtibat Yetkilisinin Ticari İşletme ile olan ilişkisi herhangi bir sebeple sona erecek olursa, Ticari İşletme Programa katılma fırsatından feragat edecek ve KV bakiyesi sıfırlanacaktır. Ana İrtibat Yetkilisinin ölmesi halinde, eğer Ticari İşletme bu Programın koşulları uyarınca ödeme yapılmasına hak kazanmış ise, KV bakiyesi paraya dönüştürülecek ve altmış eşit aylık taksit halinde Ticari İşletmeye ödenecektir. Ana İrtibat Yetkilisi Kyäni’nin önceden alınmış yazılı onayı olmadan değiştirilemez. Kyäni söz konusu onayı tek ve mutlak takdir yetkisine göre verebilir veya vermeyebilir.
 15. Disiplin İşlemi: Eğer bir Müşteri, Müşteri Sözleşmesini veya Kyäni Politika ve Prosedürlerini ihlal ettiği için Kyäni tarafından disiplin işlemine tabii tutulursa, birikmiş KV tutarının hesapta kalıp kalmayacağına Kyäni karar verecektir. Eğer Müşterinin faaliyeti geçici olarak durdurulur ancak daha sonra bu karar kaldırılırsa, Müşteri bu program çerçevesinde herhangi bir ihlal yapılmamış gibi faaliyetine devam edecektir.
 16. Seçim Yapılana Kadar Birikmiş Tutar Üzerinde Hak İddia Edilememesi: Müşteri KV hesabında biriken tutarın paraya dönüştürülmesini açık ve sarih olarak belirtene ve gerekli uygunluk şartlarını karşılayana kadar, Kyäni Care Programının herhangi bir parasal değeri olmayacaktır. Eğer Müşteri program dâhilinde ödeme yapılmasını talep etmeden önce herhangi bir sebeple programdan çıkarılırsa, Müşterinin kayıt yaptırabilmesi için ilgili niteliklere yeniden sahip olması gerekecektir. Örneğin, bir Müşteri başta Programa katılım için gerekli şartları taşımaktadır ancak daha sonra herhangi bir yıl içinde istenen hacim şartını yerine getiremez ise, bu yıldan önce birikmiş olan KV tutarı silinir. Müşterinin prim programına dâhil olabilmesi için, birbirini izleyen yeni bir beş yıllık faal Müşteri döneminin geçmesi gerekecektir. Eğer bir Müşteri birbirini izleyen on iki (12) ay boyunca şahsen herhangi bir işlem gerçekleştiremez ise, birikmiş tüm KV tutarı iptal edilir.
 17. Gerçek Kişi Müşterinin Ölmesi: Eğer Müşteri gerçek şahıs ise ve ölüm tarihi itibariyle Kyäni Care ödemesine hak kazanmış ise, Müşterinin miras işlemlerini yürütmek üzere usulüne uygun olarak atanmış şahsi temsilcisi, Müşteri sanki seçim tarihinde ölmemiş gibi, program dâhilindeki ödemeleri alma hakkını kullanabilir ve bu durumda ilgili bakiye altmış eşit taksit halinde ödenir. Eğer Müşteri ödeme yapılması için ölmeden önceki bir tarihte başvuru yapmış ise ve ölüm tarihi itibariyle ödeme almaktaysa, ödenmemiş aylık taksitlerler Müşterinin terekesine veya mirasçılarına ödenmeye devam edecek ve bu işlem tüm taksitler ödenene kadar sürecektir. Kyäni bu tür vakaları inceleme ve mirasçılara veya terekeye ödeme yapılıp yapılmayacağına veya alternatif bir ödeme yöntemine karar verme hakkını saklı tutar. Herhangi bir mirasçının KV tutarlarını ölen Müşterinin yerine Kyäni Care hesabında biriktirmesi söz konusu olmaz.
 18. Ödeme Seçiminin Bildirilmesi: Uygun niteliklere sahip Müşterinin Kyäni Care Program dâhilinde ödeme yapılmasını seçebilmesi için ilgili Seçim Formunu Kyäni’ye göndermesi gerekir. Bu form e-posta, faks veya normal posta yoluyla gönderilebilir.
 19. Ödemenin Yapılması ve Tarihi: Ödemeler Müşterinin başvurusunun Kyäni’ye ulaştığı ayı izleyen ay başlar. Müteakip ay ödeme yapılması için, Seçim Formunun ayın 20’sinden önce Kyäni’ye ulaşması gerekmektedir.
 20. Ödeme Süresi: Uygun niteliklere (yukarıda 1.f ve 1.g’de açıklanmıştır) sahip Müşterinin ödemesi birbirini izleyen altmış ay boyunca 60 eşit taksitte yapılır. Bu Program uyarınca yapılacak tüm ödemeler Birleşik Devletler veya yerel para birimi cinsinden ödenir. Kyäni, Amerika Birleşik Devletler Doları ve Müşteriye ödeme yapılan para birimi arasındaki döviz kurundan kaynaklanan ve Müşterinin maruz kaldığı ilave maliyetlerden dolayı sorumlu veya mesul tutulamaz.  Kyäni tarafından düzenlenen çek veya banka çekinin tutarı en az on Amerikan Doları (10 ABD$) olacaktır. Eğer bir Müşterinin aylık ödeme tutarı on ABD Dolarına (10 ABD$) eşit veya daha fazla değilse, şirket ödemeleri ilgili tutar on ABD Dolarına (10 ABD$) ulaşana kadar bekletir.  Tutar on ABD Dolarına (10 ABD$) ulaşınca, ödeme yapılır. Diğer para birimlerine ilişkin ödeme politikaları, ilgili ülkenin tabii olduğu Politikalar ve Prosedürlere,  özellikle Primler ve Komisyon Almaya Uygunluk Bölümü, uygun olmalıdır.
 21. Yeniden kaydolma: Bir Müşteri Kyäni Care hesabındaki tutarın ödenmesini talep ettikten sonra, hesaptaki tüm KV sıfırlanana kadar ödeme yapılır. Yeni KV yapılan seçim tarihinden itibaren hesapta birikmeye başlar, ancak yapmış olduğu tercih doğrultusunda 60 ödemenin tamamını alana kadar, başka bir ödeme için tekrar seçim yapamaz.
 22. Tek Bir Müşteri Pozisyonu Sınırlaması: Bir Müşteri doğrudan veya dolaylı olarak birden çok pozisyona sahip olsa veya birden çok pozisyonu kontrol edebilse bile, sadece tek bir pozisyonla Kyäni Care programına katılabilir. Eğer Müşteri tek bir pozisyondan fazlasına sahipse veya fazlasını kontrol ediyorsa, hangi pozisyon üzerinden Kyäni Care programına katılacağını belirlemeli ve seçimini Kyäni’ye bildirmelidir.
 23. Şart ve Koşulları Tadil Etme Hakkı Saklıdır: Kyäni tek ve yegâne takdir yetkisiyle Kyäni Care Bağlılık Primi Programını uygun gördüğü her an ve herhangi bir sebeple değiştirme hakkını saklı tutar.
 24. Koreli Müşterilerin Katılamaması: Kore Cumhuriyetinde kayıtlı Müşteriler Kyäni Care Programına katılamazlar.
 25. Ödemeleri Durdurma Hakkı: Aşağıda belirtilen
 1. Mevcut veya daha sonra şirket tarafından tadil edilmiş durumdaki Müşteri Sözleşmesini veya Kyäni Politika ve Prosedürlerinin veya Şart ve Koşulların herhangi birinin Müşteri tarafından ihlal edilmesi,
 2. Müşterinin Kyäni ile rekabet içinde olan ürünleri pazarlayan herhangi bir doğrudan satış veya ağ pazarlama şirketinin müşterisi, yüklenicisi, çalışanı, vekili, yöneticisi, yönetim kurulu üyesi, hissedarı, ortağı, üyesi, yan kuruluşu veya temsilcisi olarak çalışması hallerinin vukuu halinde, Kyäni Müşteriye yapılan ödemeleri durdurma hakkını saklı tutar:


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s